[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

W dniu 16 września 2016 roku Spółka dokonała wykupu trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii B. Wykupiono 1.050 obligacji, co dało łączną wartość 1.050.000 złotych. Trzy dni później, w dniu 19 września 2016 roku wykupiono obligacje serii C, które dały łącznie wartość 484 złotych. 

Dzięki wykupowi Spółka wypłaciła obligatariuszom kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy. Wykup miał na celu umorzenie zobowiązania z obligacji. Procedura wykupu nastąpił zgodnie z warunkami emisji.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38