[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Pragniemy powiadomić o wykupie trzyletnich obligacji serii F, wyemitowanych 6 października 2014, którego Spółka Auto-Spa SA dokonała 6 kwietnia 2017. 

Wykupionych zostało 490 obligacji o łącznej wartości nominalnej 490 000 zł a Spółka wypłaciła Obligatariuszom kwotę odsetek, należnych za ostatni okres odsetkowy.

Wykup miał miejsce w terminie i miał na celu umorzenie zobowiązania z obligacji. 

Jednocześnie Spółka wywiązała się ze zobowiązania wobec Inwestorów.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38