[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Zarząd Auto-Spa S.A pragnie poinformować o dokonanym w dniu 23 marca 2017 wykupie 1.000 trzyletnich obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, wyemitowanych w dniu 22 września 2014.

Jednocześnie spółka wypłaciła Obligatariuszom kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy.

Wykup został dokonany w terminie i miał na celu umorzenie zobowiązania z obligacji. 

Tym samym Spółka wywiązała się ze zobowiązania wobec Inwestorów.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38