Władze

ZARZĄD

Imię i nazwiskoStanowisko
Robert IlskiPrezes Zarządu

 

Prezes Zarządu
Robert Ilski

Pan Robert Ilski posiada szerokie doświadczenie zawodowe prowadząc własną działalność gospodarczą. Od 10 lat operacyjnie zarządza myjniami w Auto-Spa. Od 30 września 2018 r pełnił funkcję Członka Zarządu Auto-Spa Sp. z o.o.

 

Pan Robert Ilski nie był skazany za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Krzysztof Sobera nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Robert Ilski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

RADA NADZORCZA

Imię i nazwiskoStanowisko
Dariusz IlskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur KwaśniewskiWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Lech DworaczyńskiCzłonek Rady Nadzorczej
Damian ŁabaCzłonek Rady Nadzorczej
Anna PanasiukCzłonek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Ilski

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem  Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Uzyskał także dyplom MBA na University of North West w Nowym Yorku. Pan Dariusz Ilski karierę zawodową rozpoczął w roku 1991 w PHU Delmex, gdzie do 1992 r. pracował na stanowisku kierownika działu promocji. W latach 1993 – 1999 pracował w prowadzonej przez siebie Agencji Ubezpieczeniowej Life s.c. W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję członka zarządu spółki SprintAir S.A., a także funkcję prezesa zarządu, a następnie członka rady nadzorczej założonej przez siebie spółki Secus Asset Management S.A. Od 2010 r. do 2014 r. Pan Dariusz Ilski związany był ze spółką Inwestycje.pl S.A., gdzie pełnił funkcję członka zarządu, a następnie członka rady nadzorczej. Ponadto, od 1999 r. do Pan Dariusz pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Delta Property sp. z o.o. Od 2002 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcję prezesa zarządu spółki Ilski Investment sp. z o.o., a od 2011 r. pełni funkcję dyrektora w spółce AerFinance plc.Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Kwaśniewski

Magister matematyki, absolwent Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem międzynarodowy program MBA i studia podyplomowe z Zarządzania w Agrobiznesie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz studia podyplomowe z Psychologii Biznesu dla Menadżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pan Artur Kwaśniewski karierę zawodową rozpoczął w roku 1985. Pan Artur Kwaśniewski Jest inwestorem indywidualnym oraz pełni rolę Interim Managera w projektach inwestycyjnych i doradczych związanych z optymalizacją, innowacjami oraz zarządzaniem zmianą. Pracował min. jako Dyrektor Biura Informatyki w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Był związany z Orange/Telekomunikacją Polską S.A., gdzie pełnił funkcje: Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki, Naczelnika Wydziału Strategii i Standardów IT, Głównego Specjalisty Wiodącego w Pionie Finansów oraz w Pionie Informatyki. Był również konsultantem lub współwłaścicielem w firmach doradczych.

Członek Rady Nadzorczej
Lech Dworaczyński

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej.

Pan Lech Dworaczyński karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w Zakładach Automatyki Przemysłowej, gdzie do 1991 r pracował na stanowisku specjalisty ds. produkcji. W latach 1991-1995 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Eldruk, prezesa zarządu spółki Safe Invest-Poland oraz prezesa zarządu spółki Insurance Service. W latach 1993-1999 pracował w prowadzonej przez siebie Agencji Ubezpieczeniowej Life s.c. w latach 1999-2010 pan Lech pełnił funkcje kierownicze w CUP TUŻ S.A. od 2005 r do 2012 pan Dworaczyński związany był ze spółką Inwestycje.pl S.A., gdzie pełnił funckję Członka Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 1992 r pane Lech prowadzi własną działalność gospodarczą – Dworaczyński Consulting. Ponadto od 2006 r pan Dworaczyński pełni funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Ubezpieczenia online sp. z o.o , od 2010 r pełni funkcję Wiceprezesa zarządu w spółce Directinfo oraz prezesa zarządu w spółce Insale.

Członek Rady Nadzorczej
Damian Łaba

Pan Damian Łaba studiował w latach 1988-1993 fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, działającymi w różnych branżach:
1994-1995 – Wiceprezes Zarządu i akcjonariusz Hydroma S.A. w Warszawie
1996-2006 – Wiceprezes Zarządu i udziałowiec DGI Sp. z o.o. we Wrocławiu
2006-2011 – Członek Zarządu Galeria Wnętrza Sp. z o.o.
2008-2010 – Członek Rady Nadzorczej E-Financial S.A. S.A.
2012 – Wiceprezes Zarządu i akcjonariusz WDSP Holding S.A.
2012 – Prezes Zarządu TRO Media S.A.
2014 – nadal – Prezes Zarządu i udziałowiec DGI Wierzytelności Sp. z o.o.
2018-nadal – własna działalność gospodarcza Damian Łaba Consulting

Członek Rady Nadzorczej
Anna Panasiuk

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie.

Pani Anna Panasiuk karierę zawodową rozpoczęła w roku 1997 w Europan Law Students Asso, gdzie do 1998 r pełniła funkcję wiceprezesa działalności akademickiej. W latach 2001-2003 pełniła funkcję dyrektora zarządzającego w spółce OCRA Consulting sp. z o.o. W latach 2003-2012 pełniła funkcję członka rady w spółce ITCI sp. z o.o. Od 2013 prowadzi kancelarię prawną Yours Panasiuk.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38