[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Auto-Spa w dniu 29 lipca 2016 r. dokonała wykupu trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.93 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane 29 lipca 2013 r. na potrzeby sfinansowania planu rozwoju Spółki. Od dnia emisji do dnia wykupu, Spółka dokonywała terminowej wypłaty odsetek stosownie do warunków emisji. Obligacje zostały wykupione w celu umorzenia. Tym samym Spółka wywiązał się ze zobowiązania wobec inwestorów.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38