[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

W dniu 31 stycznia 2017 roku Spółka Auto-Spa dokonała przedterminowego wykupu trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii D. Wykupiono 1.026 obligacji, co dało łączną wartość 1.026.000 złotych. Dzięki wykupowi Spółka wypłaciła obligatariuszom kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy. Wykup miał na celu umorzenie zobowiązania z obligacji. Procedura wykupu nastąpiła zgodnie z warunkami emisji.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38