[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

W raporcie za II kwartał 2014 r. spółka Auto-Spa S.A. wykazała skonsolidowane przychody w kwocie 3,7 mln PLN, co stanowi niemal 9% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Pierwsze półrocze br. zamknęło się ze sprzedażą Grupy na poziomie 7,1 mln PLN, prawie 1,6 mln PLN więcej niż rok temu. 

Działalność Auto-Spa to przede wszystkim budowa, sprzedaż i eksploatacja samoobsługowych myjni bezdotykowych na terenie całego kraju. Kluczowym elementem strategii jest rozwój polskiej sieci Auto-Spa oraz ekspansja na rynki zagraniczne poprzez spółki powiązane. 

W drugim kwartale 2014 r. odnotowaliśmy znaczny wzrost efektywności działalności. Na istotny wzrost wyników Grupy wpłynęła sytuacja spółki zależnej w Czechach. Jej przychody wzrosły o blisko 160% w porównaniu do roku poprzedniego, a generowana przez nią sprzedaż przekroczyła w tym roku 1,4 mln zł ¬- powiedział Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Auto-Spa. 

Razem ze wzrostem przychodów Grupy Auto-Spa znacznej poprawie uległa efektywność działalności. Grupa zamieniła niemal 860 tys. zł straty na sprzedaży odnotowanej w I półroczu 2013 r. na zysk w kwocie ponad 920 tys. zł. 

Znaczna poprawa wyników to również efekt inwestycji w Czechach. Zysk na sprzedaży czeskiej spółki poprawił się poprawił w sposób zdecydowany, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wyników skonsolidowanych. Portfel kontraktów zarówno producenta myjni jak i spółki czeskiej wskazuje na silną tendencję wzrostową. Uważam że te tendencje zostaną utrzymane i znajdą odzwierciedlenie w wynikach za przyszłe kwartały. Grupa uzyskała realnie, zdecydowanie lepsze wyniki na podstawowej działalności i zmierza do uzyskania równie korzystnego wyniku w II połowie bieżącego roku – skomentował Dariusz Ilski. 

Skonsolidowana EBITDA za I półrocze 2014 r. wyniosła blisko 1,4 mln zł i była ponad czterokrotnie wyższa w stosunku do 320 tys. zł osiągniętych w roku poprzednim. W samym drugim kwartale 2014 r. Grupa wypracowała 797 tys. zł EBITDA, to jest 9% wzrost w stosunku do 731 tys. odnotowanych w analogicznym okresie 2013 r. 

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38