REJESTRACJA POŁĄCZENIA FINCE HOLDING S.A. Z AUTO-SPA SP. Z O.O. I BETA MYJNIE SP. Z O.O.

Fince Holding Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 28 lutego 2020 r. wpisu połączenia ze spółkami zależnymi, tj. Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. na Fince Holding S.A. (połączenie przez przejęcie bez podwyższania kapitału zakładowego).

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 11 grudnia 2019 r. przez Zarządy łączących się spółek.

Przeprowadzenie procesu połączenia było elementem procesu reorganizacji i uproszczenia struktury grupy kapitałowej Fince Holding S.A. , celem zwiększenia efektywności funkcjonowania całej grupy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *