[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż w najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe regulacje (Dyrektywa 2014/65/UE („MiFID II”), Rozporządzenie (UE) 600/2014 („MiFIR”), Rozporządzenie (UE) 648/2012 („EMIR”)), które m.in. nakładają na podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje na papierach wartościowych, obowiązek posiadania kodu LEI
Od 3 stycznia 2018 roku jego brak będzie skutkował niemożnością zawarcia transakcji przez podmiot inny niż osoba fizyczna na papierach wartościowych i pozostałych instrumentach finansowych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do posiadania kodu LEI, jeśli inwestują w ramach prowadzonej przez siebie działalności. 

Prezes Zarządu
Dariusz Ilski

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38