[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Po czterech kwartałach 2014 r. Grupa Auto-Spa wypracowała 17,6 mln zł przychodów, to jest o ok. 2,5 mln zł więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży jest efektem poprawy wyników we wszystkich segmentach działalności: zarządzania myjniami, sprzedaży lokalizacji pod budowę myjni oraz produkcji urządzeń myjących. 

Wraz ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, Grupa Auto-Spa poprawiła efektywność działalności operacyjnej. W efekcie skonsolidowana EBITDA wzrosła ponad czterokrotnie, do poziomu 3,86 mln zł. 

Odnotowany wzrost przychodów pokazuje, że prowadzona przez Grupę strategia jest skuteczna. 

Drugi rok z rzędu spółka odnotowuje wzrost efektywności, a poprawa jest zauważalna w szczególności na poziomie operacyjnym. Generujemy zyski również na rynku czeskim jak i z działalności spółki producenckiej. Stale pracujemy nad zdobywaniem nowych partnerów oraz udoskonalaniem modelu biznesowego Grupy. To pozwala nam na uzyskiwanie coraz lepszych wyników z roku na rok – powiedział Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Auto Spa. 

W opinii Zarządu Spółki, pozytywny trend wzrostu popytu na oferowane produkty i usługi utrzyma się w 2015 roku.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38