Fince Holding

Fince Holding to międzynarodowa Grupa Kapitałowa z siedzibą we Wrocławiu. Spółki wchodzące w skład grupy działają na rynku samoobsługowych myjni samochodowych. Fince Holding składa się z jednostki dominującej – spółki pod firmą Fince Holding S.A. i jej jednostek zależnych. Fince Holding S.A. jest notowana na GPW w Warszawie, na rynku akcji New Connect.

Grupę Fince Holding tworzą spółki:

Nazwa (firma)OpisPosiadany udział
Fince Holding S.A.podmiot dominujący 
WWwash.pl Sp. z o.o.jednostka zależna100%
Auto-Spa Sp. z o.o.jednostka zależna100%*
Auto-Spa Sp. z o.o. T1 SKAjednostka zależna100%**
Auto-Spa z o.o. 1SKAjednostka zależna100%
Auto-Spa CZ s.r.o.jednostka zależna80%

* Łączny udział Fince Holding S.A., Auto-Spa Sp. z o.o., T1 SKA i Auto-Spa Sp. z o.o. 1SKA
** Łączny udział Fince Holding S.A. i Auto-Spa Sp. z o.o.

Struktura Grupy:

Auto-Spa Sp. z o.o.
Spółka prowadzi na terenie całego kraju działalność w zakresie zarządzania samoobsługowymi myjniami samochodowymi – własnymi oraz partnerskimi.

Obecnie w sieci skupionych jest 36 myjni własnych (138 stanowisk) oraz 9 myjni partnerskich (30 stanowisk).

Znaczna część myjni spółki znajduje się przy miejscach handlowych, w tym największa ilość przy obiektach sieci Tesco, z którą Grupa realizuje strategiczną współpracę, jak również przy innych sieciach hiper i supermarketów. Poza obiektami handlowymi myjnie Auto-Spa zlokalizowane są w atrakcyjnych miejscach takich jak stacje benzynowe (m.in. przy stacjach sieci PKN Orlen), osiedla mieszkaniowe, parkingi itp.

adres strony internetowej spółki: www.auto-spa.pl

Auto-Spa Sp. z o.o. T1 SKA
Spółka istnieje od stycznia 2010r. Komplementariuszem spółki jest Auto-Spa Sp. z o.o. Spółka posiada 52,9% udziałów w kapitale własnym Auto-Spa Sp. z o.o.

Auto-Spa Sp. z o.o. 1 SKA
Spółka istnieje od grudnia 2009r. Komplementariuszem spółki jest Auto-Spa Sp. z o.o. Spółka posiada 13,6% udziałów w kapitale własnym Auto-Spa Sp. z o.o.

Auto-Spa CZ s.r.o.
Spółka prowadzi na terenie Czech działalność w zakresie sprzedaży oraz póżniejszego zarządzania partnerskimi samoobsługowymi myjniami samochodowymi.

Obecnie w sieci skupionych jest 20 myjni partnerskich (68 stanowisk)

WWwash.pl Sp. z o.o.
Spółka prowadzi na terenie Polski i Czech działalność w zakresie dystrybucji nowoczesnego rozwiązania z dziedziny IoT (Internet of Things) – aplikacji mobilnej i platformy WWwash.pl przeznaczonej dla każdego rodzaju myjni.

Korzystając z aplikacji klient myjni może m. in. wyszukać lokalizację myjni, dokonać zapłaty przy użyciu telefonu komórkowego oraz otrzymać fakturę e-mailem. Dla operatorów myjni rozwiązanie stwarza możliwość monitoringu usług, analizy danych, zarządzania programami lojalnościowymi oraz co najistotniejsze umożliwia dostęp do szerokiej sieci klientów flotowych – czyli nowych klientów dla poszczególnych myjni.

adres strony internetowej spółki: www.wwwash.pl

 

Fince Holding S.A. posiada również 20% udziałów w działąjącej na terenie Ukrainy oraz Rosji spółce Auto-Spa UA TzOW z siedzibą we Lwowie,
która zarządza 3 myjniami (30 stanowisk) pod marką Auto-Spa.

Łącznie pod marką Auto-Spa działa 68 myjni (255 stanowisk)

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38