[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

W lutym tego roku sukcesem zakończyła się emisja akcji serii O, która odbywała się w dniach 23 stycznia – 25 lutego. Subskrypcja miała charakter zamknięty tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ciągu wyznaczonego na akcję terminu inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie emitowane akcje. 

Subskrypcja pozwoliła pozyskać spółce środki w wysokości 2,7 mln zł., dzięki którym zrealizowane zostaną założone cele emisji takie jak optymalizacja struktury finansowania działalności.  

Dzięki emisji Emitent uzyskał także środki na częściową realizację pierwszego etapu planu inwestycyjnego, związanego z uruchamianiem kolejnych myjni samoobsługowych, mających działać w sieci Auto-Spa. 

W znaczącym stopniu do sukcesu całej Grupy przyczynia się realizacja strategii jaką jest uzyskanie pozycji lidera w branży myjni bezdotykowych w Europie Środkowej i Wschodniej.   

Spółka cały czas prowadzi intensywne prace nad rozszerzeniem sieci placówek oraz poszukuje atrakcyjnych lokalizacji pod budowę myjni. 

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38