Beta myjnie Sp. z o.o.

Beta myjnie Sp. z o.o.

51-319 Wrocław
Ul. Sycowska 44

KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144

Reprezentacja – Prezes Zarządu Dariusz Ilski
Kapitał zakładowy 3 942 500,00 zł

DOKUMENTY KORPORACYJNE
  • Statut
  • Regulamin Zarządu
  • Regulamin Rady Nadzorczej
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia
  • Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasady dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
  • Dokument informacyjny (z ostatnich 12 miesięcy)
Informacje prasowe
  • Dla prasy

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

  • Informacje

Pozostałe

  • Polityka prywatności

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38


Beta myjnie Sp. z o.o.

51-319 Wrocław
Ul. Sycowska 44

KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144

Reprezentacja – Prezes Zarządu Dariusz Ilski
Kapitał zakładowy 3 942 500,00 zł