[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., zmienia nazwę na Fince Holding S.A. Przeprowadzona zmiana ma na celu uporządkowanie komunikacji struktury Grupy Kapitałowej w ramach strategii firmy. 

Akcjonariusze Spółki podczas ZWZA w dniu 29.06.2018 r. podjęli Uchwałę w sprawie zmiany jej Statutu obejmującej zmianę nazwy na Fince Holding S.A. Jednym z powodów uzasadniających zmianę nazwy Spółki jest oddzielenie tożsamości korporacyjnej od marek produktowych. Każda ze spółek będzie samodzielnie budować swoją pozycję. Taka strategia pozwoli pełniej wykorzystać ich potencjał. 

Auto-Spa Sp. z o.o. będzie kontynuowała realizację części strategii rozwoju w obszarze zarządzania myjniami samochodowymi. Z kolei Spółka WWwash.pl Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za rozwój platformy i aplikacji płatniczej WWwash.pl. Fince Holding S.A. będzie w ten sposób pełnił rolę holdingowej struktury właścicielskiej nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. 

„Naszym zdaniem taki model uporządkuje komunikację struktury Grupy oraz osobną promocję poszczególnych produktów w ramach holdingu. Mamy zamiar skupić się bardziej na nowych technologiach oraz narzędziach w branży samochodowej i nie tylko. Chcemy być postrzegani jako firma technologiczna. W naszej ocenie powyższe zmiany można określić mianem rozpoczęcia nowej ery w historii firmy.” – wyjaśnia Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Spółki Auto-Spa S.A. 

Pierwszy kwartał br. był kontynuacją działań nad rozbudową modelu biznesowego związanego z platformą WWwash.pl. Spółka zakończyła już wdrożenie technologiczne w myjniach należących do całej sieci i pracuje nad rozwojem funkcjonalności platformy i jej promocją wśród potencjalnych klientów oraz partnerów. 

WWwash.pl jest pierwszym kompletnym rozwiązaniem w branży myjni pojazdów oraz milowym krokiem w kierunku cyfrowej transformacji funkcjonowania tego rynku. Postęp technologiczny wymusza zmiany w wielu obszarach rynkowych, a WWwash.pl jest odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy branży myjni samochodowych. Wszystkie funkcjonalności tego narzędzia pozwalają budować istotne przewagi konkurencyjne. Aplikacja WWwash.pl obsługuje wszystkie typy myjni: samoobsługowe bezdotykowe, automatyczne tunelowe oraz automatyczne portalowe. 

Auto-Spa Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem – głównie poprzez operatorów – obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych. Obecnie w sieci Auto-Spa znajdują się łącznie 255 stanowiska mycia – 68 działających myjni na terenie Polski, Czech i Ukrainy.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38