[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., zwiększy swoją obecność na rynku czeskim i będzie wynajmowała od TESCO osiem nowych lokalizacji pod myjnie samochodowe. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych jest jednym z elementów strategii rozwoju Grupy Auto-Spa. 

Spółka Auto-Spa CZ s.r.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. podpisała umowę z czeskim oddziałem TESCO i będzie przez 10 lat wynajmować od tej sieci handlowej 8 lokalizacji przy hipermarketach zlokalizowanych w Czechach. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 3 mln koron czeskich rocznie, czyli ponad 30 mln koron czeskich w ciągu 10 lat. Obecnie w Czechach Auto-Spa posiada 18 myjni samochodowych oraz 62 stanowiska mycia. Dzięki podpisanej umowie Spółka będzie mogła świadczyć usługi związane z kompleksowym przygotowaniem atrakcyjnych lokalizacji pod budowę samoobsługowych myjni samochodowych oraz ich podnajem, co zdaniem Zarządu Auto-Spa S.A. będzie miało pozytywne odzwierciedlenie w jej wynikach finansowych. 

„Podpisana umowa stanowi ważny element realizacji przyjętego modelu biznesowego, zakładającego współpracę z silnymi partnerami na rynku, którzy zapewniają atrakcyjne lokalizacje dla budowy samoobsługowych myjni samochodowych w Czechach. Wartość Spółki zwiększa się oczywiście ze względu na możliwość realizowania rentownych inwestycji w obiektach Tesco. Spółka będzie uzyskiwała nadwyżki finansowe z tytułu umów z inwestorami zainteresowanymi kontraktem – biznesem nie tylko w postaci urządzeń myjni, ale przede wszystkim chcącymi prowadzić działalność w najlepszych lokalizacjach.” – podkreśla Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Spółki Auto-Spa S.A. 

Grupa Auto-Spa S.A. zajmuje się zarządzaniem – głównie poprzez operatorów – obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych. Obecnie w sieci Auto-Spa znajdują się łącznie 251 stanowiska mycia – 67 działających myjni na terenie Polski, Czech i Ukrainy. 

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38