[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., kontynuuje realizację strategii rozwoju i utrzymuje dobre wyniki finansowe. Spółka wiąże bardzo duże nadzieje z aplikacją wwwash.pl, które powinna pozwolić na skokową transformację funkcjonowania całej Grupy.

Auto-Spa S.A. zakończyła 3 kwartał 2017 roku zyskiem EBITDA na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 406 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 1.650 tys. zł. Po trzech kwartałach 2017 roku zysk EBITDA Grupy Auto-Spa wyniósł 1.648 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.967 tys. zł. Obecny model biznesowy Grupy Kapitałowej jest oparty na zarządzaniu siecią myjni własnych poprzez operatorów oraz współpracy z partnerami działającymi pod marką Auto-Spa. 

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju Spółki w długoterminowym horyzoncie czasowym ma realizacja kluczowego projektu w zakresie rozwiązań IoT skierowanego do branży myjni samochodowych – aplikacji wwwash.pl. Auto-Spa S.A. przeprowadziła już z sukcesem wdrożenie platformy wraz z aplikacją wwwash.pl w sieci myjni własnych. Zarząd Spółki jest przekonany, że przyjęty kierunek rozwoju umożliwi istotną, pozytywną transformację technologiczną, biznesową i rozwojową całej Grupy. 

„Projekt „wwwash.pl” jest kluczowy dla zmian, jakie zachodzą w Grupie. Innowacja, wdrażana w sieci własnej, stanowi podstawę do rozwijania nowego modelu biznesu. Poprzez skalę działania i możliwość wdrożenia rozwiązania na każdym rodzaju myjni samoobsługowej, Grupa planuje być głównym dostawcą mobilnego systemu aplikacyjnego dla myjni na terenie Polski i Czech. Dystrybucja nowoczesnego rozwiązania pozwoli na dynamiczną transformację rynku usług myjni oraz wpłynie na wzrost wartości Grupy dla Akcjonariuszy.” – ocenia Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Spółki Auto-Spa S.A. 

Aplikacja wwwash.pl to wygodny i nowoczesny system płatności mobilnych przy użyciu telefonu komórkowego, dający pełny oraz szybki dostęp do faktur za usługę mycia i zapewniający użytkownikom wygodę, a także sprawność korzystania z usług myjni. Dzięki swoim funkcjonalnościom wwwash.pl umożliwia lokalizowanie myjni, zamawianie i kontrolę usług, płatności mobilne i dostęp do dokumentacji przy użyciu telefonu komórkowego. Z kolei właścicielom myjni samochodowych wwwash.pl pozwala w kompleksowy sposób monitorować usługi świadczone na rzecz klientów, analizować dane oraz zarządzać programami lojalnościowymi i daje im również dostęp do szerokiej sieci klientów flotowych. 

W październiku Spółka Auto-Spa CZ s.r.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. podpisała umowę z czeskim oddziałem TESCO i będzie przez 10 lat wynajmować od tej sieci handlowej 8 lokalizacji przy hipermarketach zlokalizowanych w Czechach. Pozwoli to na zwiększenie obecności Grupy Auto-Spa na rynku czeskim, a umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych stanowi jeden z elementów jej strategii rozwoju. 

Grupa Auto-Spa S.A. zajmuje się zarządzaniem – głównie poprzez operatorów – obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych. Obecnie w sieci Auto-Spa znajdują się łącznie 251 stanowiska mycia – 67 działających myjni na terenie Polski, Czech i Ukrainy. 

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38