Auto-Spa uruchamia innowacyjną usługę dla klientów myjni

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Spółka Auto-Spa uruchomiła na swojej myjni w Oleśnicy pierwszy dystrybutor płynu do spryskiwaczy – Easy Sprayer®. Jest to wyjątkowy projekt stworzony z myślą o właścicielach myjni bezdotykowych oraz ich klientach, polegający na dostarczeniu i obsłudze jedynej w swoim rodzaju maszyny, która umożliwia w bardzo łatwy sposób uzupełnić […]

Auto-Spa S.A. chce zrewolucjonizować rynek myjni samochodowych

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., podpisała umowę licencyjną z estońską spółką Barking Oü. Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy Emitent stał się wyłącznym sublicencjodawcą oprogramowania z zakresu Internet of Things, dedykowanego myjniom samochodowym. Spółka uzyskała prawa do udzielania sublicencji na użytkowanie aplikacji […]

Przedterminowy wykup obligacji serii G

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Zarząd Auto-Spa S.A. pragnie poinformować o dokonanym 11 maja przedterminowym wykupie obligacji. Wykupionych zostało 1.400 dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 1.400.000 złotych, wyemitowanych w dniu 5 września 2016 roku.  Tym samym Spółka wypłaciła obligatariuszom kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy. Obligacje […]

Auto-Spa S.A. optymalizuje strukturę finansowania

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., poinformowała o podpisaniu przez jej spółkę zależną Auto-Spa Sp. z o.o. umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny. Pozyskane finansowanie pozwoli na optymalizację źródeł finansowania całej Grupy Kapitałowej. / W dniu 21.04.2017 r. spółka Auto-Spa Sp. z o.o., […]

Wykup obligacji serii F

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Pragniemy powiadomić o wykupie trzyletnich obligacji serii F, wyemitowanych 6 października 2014, którego Spółka Auto-Spa SA dokonała 6 kwietnia 2017.  Wykupionych zostało 490 obligacji o łącznej wartości nominalnej 490 000 zł a Spółka wypłaciła Obligatariuszom kwotę odsetek, należnych za ostatni okres odsetkowy. Wykup miał miejsce w terminie […]

Wykup obligacji serii E

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Zarząd Auto-Spa S.A pragnie poinformować o dokonanym w dniu 23 marca 2017 wykupie 1.000 trzyletnich obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, wyemitowanych w dniu 22 września 2014. Jednocześnie spółka wypłaciła Obligatariuszom kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy. Wykup został dokonany w terminie i […]

Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Zarząd Auto-Spa S.A pragnie poinformować, że 14.03.2017 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę, w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji Auto-Spa S.A. na rynku NewConnect. Dopuszczone zostały akcje zwykłe na okaziciela serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, […]

Myjnia partnerska w Polkowicach już otwarta.

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Wraz z początkiem lutego ruszyła kolejna już myjnia pod brandem Auto-Spa.  Dwustanowiskowa myjnia znajduje się w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 2, na parkingu przy Tesco. Położona jest przy drodze krajowej nr 3, naprzeciwko stacji Orlen, oraz bezpośrednio w sąsiedztwie Aquaparku i marketów Biedronka i Netto.  Na każdym […]

Spłata obligacji serii D

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] W dniu 31 stycznia 2017 roku Spółka Auto-Spa dokonała przedterminowego wykupu trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii D. Wykupiono 1.026 obligacji, co dało łączną wartość 1.026.000 złotych. Dzięki wykupowi Spółka wypłaciła obligatariuszom kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy. Wykup miał na celu umorzenie zobowiązania z obligacji. […]

Myjnia partnerska w Kątach Wrocławskich

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] 22 grudnia przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich otworzyliśmy kolejną myjnię partnerską pod szyldem Auto- Spa.  Jest to myjnia trzystanowiskowa w modelu 2+1 z jednym stanowiskiem otwartym przeznaczonym dla pojazdów ponadgabarytowych.  Tradycyjnie, zadbaliśmy o to, aby chemia stosowana na myjni była efektywna, bezpieczna ale także ekologiczna. Każde […]