Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny

Zarząd Fince Holding S.A. informuje, iż do spółki zależnej, tj. WWwash.pl z o.o. wpłynęła 10 lipca 2020 r umowa o współpracy z Shell Polska Sp. z o.o. zawarta w styczniu 2020 r. Celem zawartej umowy jest wdrożenie na myjniach znajdujących się na stacjach paliw Shell w Polsce płatności telefonem za pomocą aplikacji wwwash. Należy pokreślić, […]

Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny

Zarząd Fince Holding S.A. , informuje iż w dniu 18 maja 2020 r spółka zależna, tj. WWwash.pl z o.o. zawarła umowę o współpracy z Blue Media S.A. (“AutoPay”). Na podstawie tej umowy usługa mycia aut zostanie zaimplementowana w aplikacji AutoPay dzięki czemu klienci AutoPay otrzymają możliwość korzystania z aplikacji oraz mycia aut na myjniach podpiętych […]

REJESTRACJA POŁĄCZENIA FINCE HOLDING S.A. Z AUTO-SPA SP. Z O.O. I BETA MYJNIE SP. Z O.O.

Fince Holding Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 28 lutego 2020 r. wpisu połączenia ze spółkami zależnymi, tj. Auto-Spa Sp. z o.o. i Beta Myjnie Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z […]

Auto-Spa S.A. zmienia nazwę na Fince Holding

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., zmienia nazwę na Fince Holding S.A. Przeprowadzona zmiana ma na celu uporządkowanie komunikacji struktury Grupy Kapitałowej w ramach strategii firmy.  Akcjonariusze Spółki podczas ZWZA w dniu 29.06.2018 r. podjęli Uchwałę w sprawie zmiany jej Statutu obejmującej […]

Obowiązek Posiadania Kodu LEI

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Szanowni Państwo,Pragnę poinformować, iż w najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe regulacje (Dyrektywa 2014/65/UE („MiFID II”), Rozporządzenie (UE) 600/2014 („MiFIR”), Rozporządzenie (UE) 648/2012 („EMIR”)), które m.in. nakładają na podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje na papierach wartościowych, obowiązek posiadania kodu LEI. Od 3 stycznia […]

Auto-Spa S.A. realizuje strategię rozwoju

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., kontynuuje realizację strategii rozwoju i utrzymuje dobre wyniki finansowe. Spółka wiąże bardzo duże nadzieje z aplikacją wwwash.pl, które powinna pozwolić na skokową transformację funkcjonowania całej Grupy. Auto-Spa S.A. zakończyła 3 kwartał 2017 roku zyskiem EBITDA na […]

Auto-Spa S.A. umocni pozycję na rynku czeskim

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., zwiększy swoją obecność na rynku czeskim i będzie wynajmowała od TESCO osiem nowych lokalizacji pod myjnie samochodowe. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych jest jednym z elementów strategii rozwoju Grupy Auto-Spa.  Spółka Auto-Spa CZ s.r.o. wchodząca w […]

Auto-Spa S.A. liderem transformacji cyfrowej myjni samochodowych

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., zrealizowała projekt transformacji cyfrowej, poprzez wdrożenie aplikacji wwwash.pl w całej sieci myjni samochodowych należących do Spółki. W oparciu o sukces projektu i nabyte doświadczenie, Auto-Spa zamierza w najbliższym czasie zaoferować i wdrożyć usługę w większości myjni […]

Auto-Spa w segmencie NC Focus

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] W dniu 27 września 2017 r. GPW w Warszawie na podstawie przeprowadzonej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect zakwalifikowała Spółkę Auto-Spa S.A. do prestiżowego segmentu NC Focus.  Spółka znajdzie się tym samym od 2 października 2017 r. w grupie 87 Emitentów z alternatywnego rynku, […]

Auto-Spa S.A. notuje dobre wyniki w 2 kwartale 2017 r.

[su_post field=”post_title” default=”” before=”” after=”” post_id=”” post_type=”post” filter=””] Auto-Spa is recording good financial results in 2Q 2017 Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., zakończyła 2 kw. 2017 r. skonsolidowanym zyskiem EBITDA w wysokości 522 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 2.473 tys. zł. Emitent koncentruje swoje działania na […]